Ακολούθησε μας:

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Εφαρμογής Ομάδα Προσφοράς

Με την παρούσα ενημέρωση , η «ΟΠΑΠ Α.Ε» με έδρα της  επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.») και λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με την διαθέσιμη εφαρμογή κινητού με το όνομα «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» (στο εξής και χάριν συντομίας: “CSR app”), παρέχει πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες/επισκέπτες ενώ χρησιμοποιούν το CSR app. Οι πληροφορίες αναφέρονται στην φύση των προσωπικών δεδομένων, στα μέσα και στους σκοπούς συλλογής, σε τυχόν τρίτους αποδέκτες των δεδομένων, καθώς και στα δικαιώματα που έχετε, σύμφωνα με τον Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης  [Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων] και κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Επιλογές σύνδεσης

Ο ΟΠΑΠ χρησιμοποιεί σύστημα/τεχνολογία UUID (Universally Unique Identifier), η οποία αποδίδει ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κάθε επισκέπτη/χρήστη όταν κατεβάζει το CSR app. Έχετε την δυνατότητα είτε να παραμείνετε ανώνυμος όταν χρησιμοποιείτε το CSR app είτε να συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook/Google. Μόνο η επιλογή σύνδεσης με το λογαριασμό σας στο Facebook / Google επιτρέπει τη χρήση όλων των λειτουργιών του CSR app, όπως η δυνατότητα σύνδεσης ή δημιουργίας "ομάδων".

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του CSR app (όπως καταγράφονται κατωτέρω) συνδέονται με το  UUID του συγκεκριμένου χρήστη/επισκέπτη. Εάν συνδεθείτε μέσω του  λογαριασμού σας  στο Facebook/Google κατά την πρώτη χρήση ή αργότερα, όλες οι πληροφορίες που έχουν ήδη συλλεχθεί και συνδεθεί στο UUID θα συνδεθούν επίσης και με το λογαριασμό σας στο Facebook/Google.

Σε περίπτωση που απεγκαταστήσετε το CSR app, the το UUID θα παύσει επίσης να ισχύει. Σε περίπτωση επανεγκατάστασης, τα δεδομένα που θα συλλέγονται εκ νέου δύνανται να συσχετισθούν με το διαφορετικό UUID που αποδίδεται κατά την επανεγκατάσταση.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω του CSR app τυγχάνουν επεξεργασίας από υπεύθυνους και εξουσιοδοτημένους  εργαζομένους του  OΠΑΠ. Συγκεκριμένα, ο OΠAΠ:

 1. συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα που παράγονται όταν χρησιμοποιείται το CSR app:
 • αναγνωριστικό UUID,
 • Δεδομένα συμπεριφοράς (π.χ. μέσος χρόνος χρήσης, συνεδρίες , προβολή οθόνης, πράξεις και επιλογές “clicks” κ.τ.λ.),
 • Πόντοι που συλλέγονται και αλληλεπίδραση με τις "ομάδες",
 1. μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί, εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας τα σχετικά προαιρετικά πεδία στην εφαρμογή CSR app ή τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:
 • Στοιχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στο Facebook και συγκεκριμένα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όνομα λογαριασμού στο Facebook, εφόσον επιλέξετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook,
 • Στοιχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στο Google και συγκεκριμένα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όνομα λογαριασμού στο Google, εφόσον επιλέξετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Google,
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από τον ΟΠΑΠ,
 • Εικόνες, εάν επιλέξετε να μεταφορτώσετε οποιαδήποτε μέσα στην εφαρμογή

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Με την εγκατάσταση και χρήση του CSR app, καθώς και με τη συγκεκριμένη επιλογή των σχετικών ρυθμίσεων, συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω για να απολαύσετε την πλήρη εμπειρία του CSR app, συμπεριλαμβανομένης και  της παροχής εξατομικευμένου περιεχομένου στην εφαρμογή.

Η ΟΠΑΠ δημιουργεί το προφίλ χρήστη σας, αναλύοντας πτυχές της πλοήγησής σας στο CSR app και συγκεκριμένα τον μέσο χρόνο που αναλώνετε ανά συνεδρία και τις ενέργειες και τα κλικ σας μέσα στην εφαρμογή. Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του CSR app προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία του χρήστη.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του CSR app καταργώντας την εγκατάσταση της εφαρμογής από τη συσκευή σας.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, θα σας ειδοποιήσουμε αναλόγως και εκ των προτέρων και θα επιδιώξουμε τη συναίνεσή σας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στο πλαίσιο της παροχής του συνόλου των λειτουργιών του CSR app, οι ενδεχόμενοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι προμηθευτές τεχνολογίας, καθώς και κάθε άλλη διοικητική, δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή ή γενικά οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα δεδομένα αυτά αποκαλύπτονται ή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαστική απόφαση.

Εάν αποφασίσετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook / Google, τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, πόντοι που συλλέγονται, ομάδες που εντάχθηκαν, φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν, σκορ) θα είναι ορατά από άλλους χρήστες /επισκέπτες του CSR app.

Πόσο και καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για όσο διάστημα απαιτείται για την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων μας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν 3 χρόνια μετά την πραγματοποίηση της απεγκατάστασης.

Τα Δικαιώματά Σου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στο πλαίσιο της χρήσης του CSR app, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους ,
 • δικαίωμα διόρθωσης μη ολοκληρωμένων ή ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας ,
 • δικαίωμα διαγραφής,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπου προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία,
 • δικαίωμα στη φορητότητα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνωρίσιμη μορφή (π.χ. CD-ROM),
 • δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας(άμεσα) σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους δημιουργίας προφίλ , καθώς και
 • το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συναίνεση που δίνετε ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.

Σε περίπτωση που ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα αιτήματα θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες στους οποίους έχουν δημοσιοποιηθεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της λειτουργίας του CSR app και της παροχής πλήρους εμπειρίας χρήστη.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ΟΠΑΠ. Το σχετικό αίτημα / αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής CSR app ελέγχονται από εσάς. Επομένως ο πιο άμεσος και κατάλληλος τρόπος για να ασκήσετε συγκεκριμένα δικαιώματα είναι η επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων μέσω της εφαρμογής. Ενδεικτικά, εάν έχετε συσχετίσει την εφαρμογή με τον λογαριασμού σας στο Facebook, θα χρειαστεί να προβείτε στις σχετικές αλλαγές των ρυθμίσεών σας προκειμένου να αποσυνδεθεί ο Facebook λογαριασμός σας από την εφαρμογή CSR app. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιλέξετε να υποβάλετε σχετικό έγγραφο αίτημα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις ώστε να διασφαλίσετε την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Μπορείτε να περιμένετε απάντηση σε μια τέτοια αίτηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της από τον ΟΠΑΠ. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, αν η περιπλοκότητα του αιτήματος ή ο γενικός αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνουμε, το απαιτεί.

Αποποίηση

Το CSR app μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που είναι υπό την ευθύνη τρίτου φορέα . Σε αυτή την περίπτωση, η ΟΠΑΠ δεν είναι υπεύθυνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους ακολουθούν αυτοί οι ιστότοποι.

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχονται με την παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερώνεστε αναλόγως με μια ειδοποίηση ή με ένα παράθυρο διαλόγου κατά τη χρήση του CSR app.

Οι Δεσμεύσεις Μας

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση, η ακρίβεια και η πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων, ο OPAP αναλαμβάνει να αναθεωρεί περιοδικά τα δεδομένα προκειμένου να τα διορθώσει ή να διαγράψει με ασφάλεια τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της λειτουργίας του CSR app και για την παροχή πλήρους εμπειρίας χρήστη. Η ΟΠΑΠ διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ώστε να εγγυηθεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (από την ΟΠΑΠ ή από τρίτους για λογαριασμό της ΟΠΑΠ Α.Ε.), είναι επαρκής και ασφαλής έναντι οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ή τυχαίας πρόσβασης, αποκάλυψης, επεξεργασίας, διαγραφής, τροποποίησης ή άλλης χρήσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και εάν  διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr

Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος  Αθηνών, 10442 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 5498888

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισιάς 1-3, 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018