Ακολούθησε μας:

Τα σημαντικά αποτελέσματα του προγράμματος

Το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward» σχεδιάστηκε για να δώσει μια μοναδική προοπτική σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις , ώστε μέσα από την εξέλιξη τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες.

Σήμερα τα αποτελέσματα του προγράμματος αποδεικνύονται μέσα από τις ιστορίες επιτυχίας των εταιρειών που έχουμε συμμετάσχει!

Οι επιχειρηματίες των εταιρειών Κωσταρέλος, Coffee Island, Vitex και Endless μοιράζονται μαζί μας τη δική τους ιστορία αλλά και τη σημαντική υποστήριξη που δέχτηκαν από το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward για να πετύχουν τους στόχους τους.


Vitex

Endless

Kωσταρέλος

Coffee Island