Ακολούθησε μας:

Κανόνες Υπεύθυνου Παιχνιδιού

Οι βασικοί κανόνες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού είναι:

ΚΑΝΟΝΑΣ No 1

Δεν παίζω εάν είμαι μικρότερος από 18 ετών .

ΚΑΝΟΝΑΣ No 4

Δεν μπαίνω σε κατάστημα ΟΠΑΠ εάν είμαι μικρότερος από 18 ετών, ακόμα κι αν συνοδεύομαι από ενήλικα.

ΚΑΝΟΝΑΣ No 2

Δεν παίζω ξεπερνώντας τα όρια που έχω θέσει.

ΚΑΝΟΝΑΣ No 5

Δεν παίζω σε καταστήματα PLAY εάν είμαι μικρότερος από 21 ετών ή εάν έχω (αυτο)αποκλειστεί.

ΚΑΝΟΝΑΣ No 3

Δεν παίζω διαδικτυακά εάν είμαι μικρότερος από 21 ετών.

ΚΑΝΟΝΑΣ No 6

Δεν παίζω παιχνίδια PLAY με την Ατομική Κάρτα Παίκτη τρίτου.

ΚΑΝΟΝΑΣ No 1

Δεν παίζω εάν είμαι μικρότερος από 18 ετών

ΚΑΝΟΝΑΣ No 2

Δεν παίζω ξεπερνώντας τα όρια που έχω θέσει.

ΚΑΝΟΝΑΣ No 3

Δεν παίζω διαδικτυακά εάν είμαι μικρότερος από 21 ετών.

ΚΑΝΟΝΑΣ No 4


Δεν μπαίνω σε κατάστημα ΟΠΑΠ εάν είμαι μικρότερος από 18 ετών, ακόμα κι αν συνοδεύομαι από ενήλικα.

ΚΑΝΟΝΑΣ No 5


Δεν παίζω σε καταστήματα PLAY εάν είμαι μικρότερος από 21 ετών ή εάν έχω (αυτο)αποκλειστεί.

ΚΑΝΟΝΑΣ No 6

Δεν παίζω παιχνίδια PLAY με την Ατομική Κάρτα Παίκτη τρίτου.

 

για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβολικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια

Υποστήριξη με τη γραμμή

1114

 

για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβολικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια

Υποστήριξη με τη γραμμή

1114

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114