Ακολούθησε μας:

Πρόγραμμα «Αθλητικές ακαδημίες ΟΠΑΠ»

Οι «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ» αποτελούν μια πρωτοποριακή δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ» αποτελούν μια πρωτοποριακή δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας για τα ελληνικά δεδομένα και στοχεύει στο να εμφυσήσει στα παιδιά τις αρχές που θα ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή, είτε γίνουν αθλητές, είτε παραμείνουν απλοί «φίλοι» του αθλητισμού.

Φιλοσοφία
Η βασική κατευθυντήρια γραμμή του προγράμματος είναι η συνεχής και διαδραστική εκπαίδευση των προπονητών, των παιδιών και των γονέων τους και οι στόχοι του είναι οι παρακάτω:
• Να φέρει τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό
• Να ενισχύσει τις αξίες του αθλητισμού
• Nα δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των συμμετεχόντων σωματείων
• Να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των σωματείων

Οι άξονες του προγράμματος

Επιστημονική υποστήριξη

Επιστημονική υποστήριξη

Βρισκόμαστε στο πλευρό πολλών χιλιάδων γονέων και κηδεμόνων με την επιστημονική ομάδα του προγράμματος και τους προσφέρουμε συμβουλές και καθοδήγηση σε ψυχολογικό, παιδιατρικό αλλά και διατροφικό επίπεδο, τόσο μέσα από την πραγματοποίηση επιστημονικών ομιλιών στο πλαίσιο των Φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών όσο και μέσα από διαδραστικές επιστημονικές εκδηλώσεις σε όλες τις ακαδημίες του προγράμματος. Η επιστημονική υποστήριξη συνίσταται στη διαδραστική παρέμβαση στους προπονητές, τα παιδιά και τους γονείς των σωματείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και περιλαμβάνει: • Τις ομιλίες της επιστημονικής ομάδας τους προγράμματος στους γονείς/κηδεμόνες των μικρών αθλητών στο πλαίσιο των Φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών • Την πραγματοποίηση διαδραστικών επιστημονικών εκδηλώσεων σε όλες τις ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Κλείσιμο

Προπονητική υποστήριξη

Προπονητική υποστήριξη

Μέσω του προγράμματος, φροντίζουμε να ενισχύουμε συνεχώς την τεχνική κατάρτιση των 500 προπονητών των Ακαδημιών με την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν την καλύτερη υποστήριξη στα παιδιά, δίνοντας έμφαση στην ψυχή και το συναίσθημα τους. Η προπονητική υποστήριξη θα στηρίζεται σε βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θα αφορούν: • Το ρόλο της ακαδημίας στις ηλικίες έως 12 ετών • Το ρόλο του προπονητή στις ηλικίες έως 12 ετών • Τον κώδικα συμπεριφοράς παιδιών • Τον κώδικα συμπεριφοράς γονέων

Κλείσιμο

Ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη

Ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη

Μέσω του προγράμματος, φροντίζουμε να ενισχύουμε συνεχώς την τεχνική κατάρτιση των 500 προπονητών των Ακαδημιών με την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν την καλύτερη υποστήριξη στα παιδιά, δίνοντας έμφαση στην ψυχή και το συναίσθημα τους. Η προπονητική υποστήριξη θα στηρίζεται σε βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θα αφορούν: • Το ρόλο της ακαδημίας στις ηλικίες έως 12 ετών • Το ρόλο του προπονητή στις ηλικίες έως 12 ετών • Τον κώδικα συμπεριφοράς παιδιών • Τον κώδικα συμπεριφοράς γονέων

Κλείσιμο

Αθλητικός Εξοπλισμός

Αθλητικός Εξοπλισμός

Η παροχή του αθλητικού εξοπλισμού έχει σκοπό την βελτίωση των προδιαγραφών προπόνησης της ακαδημίας αλλά και την ασφάλεια των παιδιών και περιλαμβάνει: Στα τρία χρόνια υλοποίησης του προγράμματος έχουν δοθεί στις συμμετέχουσες ακαδημίες: • Μπάλες ποδοσφαίρου • Επικαλαμίδες • Διακριτικά • Σετ προπόνησης

Κλείσιμο