Ακολούθησε μας:

Επικοινωνούμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας με διαφάνεια

Στον ΟΠΑΠ αναγνωρίζουμε ότι η βιωσιμότητά μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσήλωσή μας να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο. Για το λόγο αυτό, εργαζόμαστε διαρκώς ώστε να ενσωματώνουμε υπεύθυνες πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας  και, ταυτόχρονα, να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην κοινωνική ευημερία, μέσα από μια καλά δομημένη, συμπαγή και σταθερή στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Εδώ και 8 χρόνια, παρουσιάζουμε τη στρατηγική, τις πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα μας μέσα από Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας, που στόχο έχουν την ενημέρωση του κοινού καθώς και τη μέτρηση, αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια και ακολουθώντας πιστά τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, οι Απολογισμοί της εταιρείας μας ακολουθούν τις οδηγίες «Sustainability Reporting Guidelines» (έκδοση G4, 2013) του Global Reporting Initiative (GRΙ), για τη δομή και το περιεχόμενο και το RADAR Card του ΕFQ για την παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων.

2014

2014

2016

2016