Ακολούθησε μας:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» δημιούργησε την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς» στα πλαίσια της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η χρήση της παρούσας εφαρμογής για κινητά υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κάτωθι. Με τη χρήση της εφαρμογής τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης- χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης αυτής, με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται. Οι κάτωθι όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται, τροποποιούνται, μεταβάλλονται, ανάλογα και με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς, χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ του ανωτέρω παρακαλείσθε να ελέγχετε  κατά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες, καθώς η αδιάλειπτη χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται την αποδοχή τους.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς» διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά την αποδοχή του χρήστη των εν λόγω όρων, η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξουσιοδοτεί το χρήστη να βλέπει το περιεχόμενο της εφαρμογής αποκλειστικά για δική του, μη εμπορική χρήση.

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όλο το περιεχόμενο που εμπεριέχεται στην παρούσα εφαρμογή για κινητά της ΟΠΑΠ Α.Ε. «Ομάδα Προσφοράς», εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που ενδεικτικά περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κ.λ.π. αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημα και συνεπώς πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και προστατεύεται, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του εφαρμοστέου εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς», προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΟΠΑΠ Α.Ε. με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα δημιουργηθέντα εξ αυτού αντίγραφα, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

 

Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο της εφαρμογής δεν έχει σκοπό να ενθαρρύνει ή προκαλέσει τους επισκέπτες σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ή να παρέχει κίνητρα προς το σκοπό αυτό.

 

ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της εφαρμογής και υπηρεσιών της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς» που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γονική συναίνεση.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εφαρμογή παρέχεται στους χρήστες δωρεάν, χωρίς καμία χρέωση. Ο χρήστης της εφαρμογής αντιλαμβάνεται και συναινεί με το παρόν στην χρέωση δεδομένων (data) από τον εκάστοτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε έγγραφή στην εφαρμογή μέσω Google ή Facebook.

Στην περίπτωση αυτή ο  χρήστης κατά την υποβολή των στοιχείων του παρέχει την συναίνεσή του στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς της εφαρμογής, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

 

O χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενδέχεται να συλλέγει ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη χρήση της εφαρμογής. O χρήστης αποδέχεται και γνωρίζει ότι η εφαρμογή για την πλήρη λειτουργικότητά της αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” της έξυπνης φορητής συσκευής που συνεργάζεται με την εφαρμογή, αρχεία τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην ορθή και σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη λειτουργία της εφαρμογής.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι αποκλειστική δικαιούχος της εφαρμογής και λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, ώστε τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα εφαρμογή να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν εγγυάται την πληρότητα και την ορθότητα αυτών και δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών- χρηστών για οποιαδήποτε ζημία, οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι οι σελίδες, τα περιεχόμενα, οι υπηρεσίες και οι επιλογές θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς» από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί  ότι η εφαρμογή ή άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών- χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τρόπο αντίθετο προς τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και σχετικής διεθνούς νομοθεσίας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς», που θα έρθουν σε γνώση της βάσει των εγγραφών των χρηστών μέσω Google ή Facebook καθώς και φωτογραφίες που αναρτούν οι χρήστες. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών- χρηστών της εφαρμογής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως του νόμου 2472/1997, καθώς και του σχετικού διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Για το λόγο αυτό η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο

Email address

UUID (Universally Unique IDentifier)

Όνομα ομάδας

Συμμετοχή και σκορ σε παιχνίδια μέσα στην εφαρμογή

Φωτογραφίες που αναρτούν οι χρήστες.

 

ΟΙ πληροφορίες που καταχωρούνται στην εφαρμογή θα χρησιμοποιούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικά χάρη του ειδικού σκοπού της εφαρμογής.

Η ΟΠΑΠ  Α.Ε. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικού και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Η εφαρμογή της ΟΠΑΠ Α.Ε. για κινητά έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών- χρηστών με το σύστημα/ τεχνολογία το UUID (Universally Unique IDentifier) για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης διατηρεί ενεργή την εφαρμογή στη συσκευή του κινητού του. Σε περίπτωση διαγραφής της εφαρμογής θα πάψει να ισχύει και το UUID, ενώ σε περίπτωση επανεγκατάστασης δύνανται να συγκεντρώνονται εκ νέου τα ανωτέρω στοιχεία. Η παρούσα εφαρμογή δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Κάθε χρήστης της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς» διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε.  δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς» σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς».

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΑΠ  Α.Ε.», που εδρεύει στην Περιοχή της Αττικής (Λ. Αθηνών, 112 Αθήνα) με Α.Φ.Μ. 090027346, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, περαιτέρω ο «Διοργανωτής», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς» την παρούσα προωθητική ενέργεια, εφεξής «Πρόγραμμα».

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να κερδίζουν δώρα μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς».

Τα δώρα των νικητών θα είναι τα εξής:

 1. iPhone X & iPhone 8
 2. iPad Wifi
 3. GoPro Hero 5
 4. Playstation 4

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ και οι εργαζόμενοι στις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, των πρακτορείων OΠΑΠ , καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και σύζυγοι αυτών καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 2. Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που παραπάνω αναφέρονται, ο διοργανωτής δύναται να ακυρώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απονομή του δώρου στο νικητή.
 3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στην εφαρμογή του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οι χρήστες θα συμμετέχουν στις δοκιμασίες/ παιχνίδια που υπάρχουν στην εφαρμογή και όταν θα έχουν συγκεντρώσει τον συγκεκριμένο αριθμό πόντων, ο οποίος θα αναφέρεται στον κάθε διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκάστοτε κλήρωση.
 4. Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 29-01-2018 και ώρα 13:00 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα στις 02-04-2018 και ώρα 14:00. Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθούν κληρώσεις στις εξής ημερομηνίες: 12-02-2018/ 26-02-2018 / 12-03-2018 / 20-02-2018 / 02-04-2018.
 5. Οι τυχεροί θα αναδειχθούν μέσα από λίστα με τους συμμετέχοντες – χρήστες, που προκρίνονται και μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Ο κάθε χρήστης - συμμετέχων λαμβάνει έναν αύξοντα αριθμό συμμετοχής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και των επιλαχόντων.

Η διαδικασία κλήρωσης θα πραγματοποιείται κάθε φορά ηλεκτρονικά. Σε κάθε κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής και πέντε (5) επιλαχόντες.

 1. Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες ή με Push Notification μέσα στην εφαρμογή Ομάδα Προσφοράς. Θα πρέπει ο χρήστης να έχει ενεργοποιημένη τη σχετική ρύθμιση για αποδοχή μηνυμάτων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του με τον παραπάνω τρόπο, τότε το Δώρο μεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα. Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να απαντήσει στο αντίστοιχο μήνυμα, προκειμένου να γνωστοποιήσει  τα προσωπικά του στοιχεία. O νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί σε διάστημα μίας (1) εβδομάδας από την αποστολή του αντίστοιχου μηνύματος. Κατά την επικοινωνία θα ζητηθούν από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας & ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας αλλά και για την παραλαβή του δώρου. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ή αν δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το  Δώρο, τότε το Δώρο θα περάσει στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ. Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι κάποιος νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων του Διοργανωτή και την παράδοση των Δώρων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται.
 2. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή αναληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.
 3. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α.            σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

β.            λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,

γ.            σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,

δ.            λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

 1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ΟΠΑΠ.
 2. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό των Δώρων με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών, καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.
 4. Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου.
 5. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτών παύει να υφίσταται. Ο ΟΠΑΠ δεν θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 6. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην εφαρμογή Ομάδα Προσφοράς, στα digital asset του Οργανισμού, σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Ο νικητή αποδέχεται με την συμμετοχή, τους όρους του Προγράμματος και συγκατατίθενται με την παραλαβή του δώρου του για την χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός του και φωτογραφιών του για λόγους διαφημιστικής προβολής από τις ανωτέρω εταιρείες, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στο διηνεκές παγκοσμίως και σε όλα τα μέσα.
 7. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, κα Παρασκευή Αποστόλου (Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.
 8. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών.
 9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 10. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά την επικοινωνία μέσω μηνύματος μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης της παρούσας εφαρμογής φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα των στοιχείων, τα οποία αποστέλλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε., είτε κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και για τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων από την αποστολή των εν λόγω στοιχείων.

Ο χρήστης της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς» υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εφαρμογής.

Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 1. Η χρήση της εφαρμογής για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Η δημοσίευση υλικού που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων.
 3. Η ανάρτηση φωτογραφιών τρίτων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους.
 4. Δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να καταστρέψουν ή να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και των χρηστών της.
 5. Η δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού.
 6. Η παραποίηση της ταυτότητάς του.
 1.  η πρόκληση, μέσω της χρήσης της εφαρμογής, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, η επέμβαση επί της εφαρμογής με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της εφαρμογής με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 2. η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 3. η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 4. η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη εφαρμογή ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής για κινητά καθώς και οποιαδήποτε ανανέωση, τροποποίηση ή μεταβολή τους διέπονται από το εφαρμοστέο κατά περίπτωση εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω διατάξεων ήθελε κριθεί αντίθετη προς το ως άνω οριζόμενο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι άκυρη, και σε καμία περίπτωση δεν θίγει την ισχύ των λοιπών διατάξεων.

Με το παρόν ο χρήστης- επισκέπτης συναινεί στην υπαγωγή οποιασδήποτε διαφορά σχετικής ή απορρέουσας από τους παρόντες όρους χρήσης που τυχόν θα προκύψει ανάμεσα σε αυτόν και την ΟΠΑΠ Α.Ε. στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για να επικοινωνήσετε με την ΟΠΑΠ Α.Ε. στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικών ή απορρεόντων από τους παρόντες όρους χρήσης αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση law@opap.gr.