Ακολούθησε μας:

Παιδική σκολίωση & θεραπευτικές προσεγγίσεις

29/10/2021 13:41

Συγγραφέας: Όλγα Χ. Γερούτη, Φυσικοθεραπεύτρια, Msc Ιατρικής Αθηνών, Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Αθλητικών Ακαδημιών


Η σκολίωση είναι μια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία ακόμα και στους ενήλικες. Ωστοσο η παιδική μπορεί να αφορά αναπτυξιακή διαταραχή.  Όταν η σκολίωση είναι μεγάλη οι αλλαγές που προκαλεί στο σώμα είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Στα αρχικά στάδια όμως μπορεί να διαφεύγει από τους γονείς, δεδομένου ότι οι μικρές ασυμμετρίες καλύπτονται από τα ρούχα.

Ο διαχωρισμός δεν γίνεται μόνο με βάση την ηλικία, αλλά με βάση την στιγμή που η σκολίωση επιδεινώνεται. Στα μεγαλύτερα παιδιά η παραμόρφωση εμφανίζεται συνήθως την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης λίγο πριν την εφηβεία.

Ο μόνος αποδεκτός τρόπος για την διάγνωση είναι η ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης που γίνεται πάντα σε όρθια θέση με συγκεκριμένο τρόπο και με ειδική ακτινολογική τεχνική.

Η αντιμετώπιση της σκολίωσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την εφαρμογή κηδεμόνων, σε συνδυασμό με ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) και την εγχείρηση.

Η σκολίωση δεν θεραπεύεται με την κλασσική έννοια του όρου, αφενός γιατί πολλές φορές δεν αφορά νοσηρό υπόβαθρο και αφετέρου γιατί δεν υπάρχει, μέχρι σήμερα, τρόπος να επανέλθει η σπονδυλική στήλη στα φυσιολογικά της κυρτώματα, διατηρώντας την πλήρη κινητικότητα. Όπως προαναφέραμε δεδομένου, ότι αφορά τον αναπτυσσόμενο σκελετό χρειάζεται ειδική θεραπευτική προσέγγιση.

Στις περιπτώσεις που φαίνεται να εξελίσσεται προτείνεται η έναρξη ενός προσαρμοσμένου προγράμματος Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE), από Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή. Φυσικά, το πρόγραμμα είναι απλουστευμένο, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί από τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Κάποιες φορές το πρόγραμμα των Ειδικών Ασκήσεων για την σκολίωση (PSSE) είναι αρκετό να περιορίσει την επιδείνωση της σκολίωσης είτε μέχρι την εφηβεία, είτε ακόμα και μέχρι το τέλος της ανάπτυξης.

Οι πρόσφατα δημοσιευμένες έρευνες αποδεικνύουν πως η συντηρητική αντιμετώπιση της σκολίωσης, με κηδεμόνες ή με Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολίωσης.

Κάποια από τα αποτελέσματα που έχουμε με τις ασκήσεις (PSSE) είναι:

Η βελτίωση της εμφάνισης και του αισθητικού αποτελέσματος, η ελάττωση ή εξαφάνιση πιθανού πόνου, η αποφυγή χειρουργικής επέμβασης για μεγάλες σκολιώσεις και η βελτίωση της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης.

Αν σε ένα κύρτωμα παρατηρηθεί επιδείνωση σε σημαντικό βαθμό ή αν η γωνία της σκολίωσης κατά την διάγνωση ξεπερνάει τις 25 μοίρες τότε πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η χρήση κηδεμόνα, κατόπιν σύστασης του θεράποντα ιατρού. Βέβαια, για την επιλογή εφαρμογής κηδεμόνα εξετάζονται κι άλλες παράμετροι, όπως η στροφή των σπονδύλων, ο τύπος του κυρτώματος, η ηλικία, οι ασυμμετρίες του σώματος κ.α.  Ο χρόνος εφαρμογής του κηδεμόνα ποικίλλει αναλόγως την περίπτωση.