Ακολούθησε μας:

Αθλητισμός και ψυχική ανθεκτικότητα για τα παιδιά

11/01/2021 11:16

Συγγραφέας: Ph.D, M.Sc. Ψυχολόγος – Αθλητική Ψυχολόγος, Μέλος Επιστημονικής Ομάδας ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ


Ο Αθλητισμός ως παράγοντας ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας

Στη σύγχρονη κοινωνία και ιδιαίτερα σε δύσκολες μέρες και συνθήκες, όπως είναι αυτές που διανύουμε εδώ και καιρό, αυτό που δοκιμάζεται αρκετά είναι η ψυχική μας αντοχή και πνευματική δύναμη. Τα παιδιά κάποιες φορές τείνουν να είναι πιο προσαρμοστικά στις δύσκολες καταστάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παλεύουν ψυχικά να μην καταρρεύσουν. Στην αθλητική ψυχολογία έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια μια πολλή σημαντική έννοια η οποία αντικατοπτρίζει την ψυχική δύναμη και την ψυχική αντοχή του/της αθλητή/τριας. Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας.  Με τον συγκεκριμένο όρο εννοούμε την ικανότητα του παιδιού - αθλητή:

 • να αντέχει και να διαχειρίζεται το στρες της καθημερινότητας χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά
 • να ανακάμπτει γρήγορα μετά από μη επιτυχημένες προσπάθειες (άσχημα αποτελέσματα σε διαγωνίσματα ή αγώνες, απόρριψη σε σχέσεις κ.α.)
 • να δημιουργεί με επιτυχία ένα δικό του περιβάλλον προστατευμένο από αρνητικές επιδράσεις άλλων ατόμων.

Τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά φαίνεται να είναι:

 • ευφυή και ανεξάρτητα
 • επικοινωνιακά και με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη
 • περισσότερο αισιόδοξα

ενώ επίσης έχει βρεθεί ότι μπορούν να:

 • αντέξουν την αποτυχία και να συνεχίσουν να προσπαθούν περισσότερο και καλύτερα από το μέσο όρο των παιδιών
 • οργανώσουν με καλύτερο τρόπο το μέλλον χωρίς να αισθάνονται ότι εξαρτώνται ιδιαίτερα από τους άλλους ή από την τύχη καθώς μαθαίνουν να αξιοποιούν τις εμπειρίες του παρελθόντος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όπλα στη φαρέτρα τους για το μέλλον.

Όλα τα προηγούμενα φυσικά δεν βρίσκουν πεδίο εφαρμογής μόνο στον αθλητισμό αλλά και στο σχολείο, στις φιλίες, στην οικογένεια.

Ο αθλητισμός και η φυσική δραστηριότητα γενικότερα βοηθούν να αναπτυχθεί η ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών καθώς προσφέρουν το πλαίσιο εκείνο μέσα από το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να βιώσουν όλα εκείνα που πρέπει προκειμένου να γίνουν ψυχικά ανθεκτικά. Συμμετέχοντας σε ένα οργανωμένο άθλημα, τα παιδιά καταφέρνουν να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσωπικότητα αρμονικά και να αποκτήσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να γίνουν ψυχικά ανθεκτικά.

Τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά καταφέρνουν να:

 • διαχειρίζονται την ήττα καλύτερα
 • επαναπροσδιορίζουν νέους στόχους
 • διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους με ώριμο τρόπο
 • αναγνωρίζουν την ανωτερότητα του αντιπάλου
 • προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι κάθε μέρα

Πολλοί από εμάς βλέπουμε μόνο τα πρωτογενή οφέλη που έχει ο αθλητισμός και αυτά μπορεί να είναι ένα ωραίο και δυνατό σώμα ή οι μειωμένες ώρες ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Ωστόσο υπάρχουν και τόσα δευτερογενή οφέλη που είναι πολύ πιο σημαντικά για τη ψυχική υγεία και την προσωπικότητα των παιδιών.

Η ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών και η ικανότητα σωστής επίλυσης των προβλημάτων μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη συμμετοχή στα αθλήματα και εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Πολλές έρευνες και μετα-αναλύσεις έχουν αναδείξει την θετική επίδραση της άσκησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.

Θυμηθείτε ότι η συμμετοχή στην άθληση σημαίνει για τα παιδιά καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία και ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους.